TEAM

Een team is een groep individuen met elk hun kantjes en randjes, die samenwerken in de richting van een doel. En dat is niet altijd evident. Resultaten boeken in een team vraagt een open feedback-klimaat zodanig dat de onderlinge relaties gezond blijven. Het vraagt oog voor wat een team nodig heeft om te groeien en te ontwikkelen.

Gericht zijn op samenwerken gaat hand in hand met vertrouwen in elkaar, de sterktes leren zien en inzetten. Luisteren naar andere perspectieven en ook eigen ideeën durven inbrengen. Allemaal belangrijke voorwaarden om met een team de uitdagingen te kunnen aangaan en zo het denken te stretchen.

We kijken naar je team en naar de uitdagingen die er liggen en werken dan volledig op maat zodanig dat je in je team samen successen kan boeken en het maximale potentieel kan bereiken. In onze aanpak kiezen we resoluut voor jou als onderdeel van het geheel, de krachten van rebellen gebundeld, zodat 1+1 effectief meer wordt dan 2.

Een glimp van wat het zou kunnen zijn:

We laten het team kennismaken met het creatief denkproces met zijn verschillende fasen. Het FourSight Assessment ® geeft inzicht in ieders voorkeursstijl binnen dit denkproces. In groep delen we deze inzichten en ontdekken we hoe we samen functioneren, hoe we uitdagingen aangaan als groep en hoe we onszelf hierin nog verder kunnen versterken.

In de veelheid van uitdagingen is er nood aan concrete en haalbare oplossingen die we bekomen door creatieve brainstormsessies en ‘solution labs’. We brengen structuur in de chaos en selecteren de prioriteiten. We faciliteren deze prioriteiten van uitdaging naar oplossing, met een actieplan voor implementatie. Door het team bedacht en gedragen.

Het hebben van een “growth” mindset is vandaag de dag essentieel om mee te kunnen met de snelle veranderingen rondom ons. Groeien als team wil zeggen dat elk lid mee verantwoordelijk is voor de groei van alle leden van het team. En daarin staat comfort met feedback centraal. We geven het team de kapstokken die essentieel zijn om feedback te geven en te ontvangen. We dagen iedereen uit om hier ook onmiddellijk in de praktijk mee aan de slag te gaan, al dan niet rond een feedback-kampvuur.

Het bouwen aan een goed werkend team is een continu proces. Er komen nieuwe leden bij en er gaan er weer weg. Deze wijzigingen hebben telkens een grote impact op de werking. Het is soms nodig om afscheid te nemen van het oude en het nieuwe officieel te verwelkomen. Wanneer de wijziging zeer impactvol is, bijvoorbeeld een wissel van een leidinggevende, ondersteunen wij het proces van afscheid nemen en verwelkomen door de verwachtingen en wensen van het team en van de leidinggevende openlijk te bespreken. De periode van ’wennen aan de nieuwe situatie‘ wordt zo versneld en de energie van alle leden kan snel weer naar het bereiken van resultaten gaan.

Veel ongemak in teams vindt zijn oorsprong in het niet vlot weten om te springen met meningsverschillen en conflicten. Het is soms makkelijker om een conflict uit de weg te gaan of soms is er ook de neiging om de verschillen meteen te willen oplossen. Dit kan leiden tot weinig gedragen beslissingen. De discussie gaat dan door in de wandelgangen, niet iedereen is akkoord of durft tegen de stroom ingaan. Hoe kan je daar met je team in groeien? Hoe kan je met meer gemak leren omgaan met de verschillen die er leven vooraleer het escaleert? Een verfrissende kijk op conflicten.

ONZE KLANTEN AAN HET WOORD

Hugues Demoulin –
Helsen Verzekeringen

‘Veel nieuwe goesting dankzij interactief Solution lab’

“Dankzij de tools die Kim van Captain & Stoker ons aanreikte en de bijhorende ondersteuning en begeleiding hebben we ons als team gebogen over de uitdagingen waar wij als onderneming voor staan. Zowel het FourSight assessment over de verschillende denkstijlen in ons team, als het ‘solution lab’ van uitdaging naar realistische oplossing waren ‘eye openers’. We zijn tot oplossingen gekomen waar we anders nooit aan zouden gedacht hebben. Deze interactieve en teamverbindende manier van werken heeft ons tonnen materiaal bezorgd om de nieuwe uitdagingen met veel ‘goesting’ aan te pakken in 2023!”
Jan Vermeersch –
Technologies Lead BDO Digital

‘Een hoop handvatten en tips voor de toekomst’

“Het ‘New Manager Assimilation Program’ dat Kim bij ons begeleidde, was voor mij als nieuwe manager een heel fijn concept om mijn team op verschillende vlakken te leren kennen. Door de diverse invalshoeken kreeg ik een duidelijk inzicht in de richting die het team uit wou en wat ze belangrijk vonden. Door hiervoor 1-op-1-gesprekken te gebruiken, kreeg ik waardevolle input van iedereen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Ieder kon in alle vrijheid zijn bezorgdheden uiten en zijn verwachtingen formuleren. Het rapport dat Kim me nadien bezorgde, bundelde nog eens helder al deze zaken, waardoor ik het regelmatig nog eens nalees om de juiste focus te behouden. Ik heb nu een hoop handvatten en tips voor de toekomst. Het was trouwens ook een erg fijne coachingsdag in een plezante sfeer, niet onbelangrijk! ;-)”
Previous slide
Next slide

Cases

BDO

new manager assimilation program

Deliverect

in opdracht van Ouzia op leadership development

Crossroads

partnership in HR beleid

ai-GUST

partnership in HR beleid

Juyo Analytics

concreet maken waarden binnen de organisatie samen met het team in opdracht van Ouzia

HB Accountants

werken op purpose van de organisatie

UZA

FourSight workshop in opdracht van Ouzia

Helsen verzekeringen

solution lab

Previous slide
Next slide

Wij komen graag op de koffie om te kijken voor welke uitdagingen je team op deze moment staat en hoe wij mee kunnen ondersteunen

The rebel rebels together with you!

Groep faciliteren van vraag naar antwoord

  • Begeleiding bij solution labs, brainstormsessies
  • FourSight workshop: inzicht krijgen in persoonlijke voorkeursstijlen in creatief probleemoplossend vermogen voor jezelf en je team.

We are happy to be the rebels on demand!

Wij komen graag op de koffie om te kijken welke formule het meest op maat is van je organisatie!